update news

Friday, 28 April, 2017 - 00:00
SSID

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ‌ေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ရံုး၀င္းတြင္ က်င္းပသြားမည့္ အ‌ေသးစားစက္မႈလက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္မွ (၂၅) ရက္ေန႔အစား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈) ရက္မွ (၂၉) ရက္ေန႔မ်ားအျဖစ္ ေျ...

Comment 0
Thursday, 27 April, 2017 - 00:00
SSID

အ‌ေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတက္တက္လာေစေရးႏွင့္ အ‌ေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိေစေရးကို ရည္ရြယ္လ်ွက္ အ‌ေသးစားစက္မႈလက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္မွ (၂၅)...

Comment 0
Tuesday, 31 May, 2016 - 00:00
SSID

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အေထာက္အကူၿပဳ လူသံုးကုန္ထုတ္လုပ္နည္းသင္တန္းကို (၂၆-၅-၂၀၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဲပါသည္။ သင္တန္းသား/...

Comment 0

Pages

Latest news: