update news

Friday, 26 September, 2014 - 16:40
Thanlyin University

သမဝါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အႀကံဳ ရရွိေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ မိတ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း (Development Partners) မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍သို႔ လုပ္ငန္းခြ...

Comment 0

Pages

Latest news: